Splošna pravila poslovanja

(Stanje: 30. julij 2018)

Področje uporabe, pogodbeni partner in kontakt
Naslednji Posebni pogoji za prevoz veljajo za rezervacijo vožnje in prevoz potnikov v mreži mednarodnih avtobusnih prevozov podjetja Reisebüro-Busreisen Juwan GmbH. Z rezervacijo vožnje stopi v veljavo pogodba o prevozu z

Reisebüro-Busreisen Juwan GmbH
Auengasse 9
9170 Ferlach

V primeru vprašanj ali opomb se stranke razen po pošti na nas lahko obrnejo tudi po:

e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: +43 (0) 4227 30250

Nakup vozovnice, varstvo podatkov

Pri spletnem nakupu se z osebnimi podatki o naročniku ravna v skladu z veljavnimi določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Busreisen Juwan GmbH GmbH (v nadaljevanju Busreisen Juwan GmbH) lahko za obdelavo podatkov pooblasti tretjo osebo. Tretji osebi lahko posredujejo podatke o stranki še posebej za obdelavo naročila, izvedbo plačilnega prometa in za spremljanje odprtih zahtev. Možni načini plačila so vidni na spletu v sistemu za prodajo vozovnic. V primeru zlorab, napačnih podatkov ali nezadostnega kritja na računu oz. blokirane kreditne kartice si Reisebüro-Busreisen Juwan GmbH pridržuje pravico potniku zavrniti spletno rezervacijo.

Rezervacija
Prevozi Celovec – Ljubljana oz. Ljubljana - Celovec lahko rezervirate na naslednjih mestih:

    • na spletu na www.alpeadrialine.com

    • v vozilu

    • na nekaterih avtobusnih postajah z lastnimi svetovalci

     • Avtobusna postaja Ljubljana - blagajna


Pravica do rezervacije vseh cenovnih razredov ali cenovnih sklopov na vseh mestih za rezervacijo ne obstaja. Še posebej je vozovnice po znižanih in akcijskih cenah deloma mogoče rezervirati samo na spletu.
Zaradi tehničnih posebnosti spleta ni mogoče vedno zagotoviti možnosti rezervacije preko spleta.

Prevoz, veljavnost vozovnice

V čezmejnem prometu je pred vsakim začetkom vožnje voznemu osebju treba obvezno pokazati dokument s fotografijo!

Prevoz je zagotovljen samo v primeru rezervacije vozovnic na www.alpeadrialine.com oz. nakupa na Avtobusni postaji Ljubljana. Pri nakupu vozovnice v avtobusu brez prejšnje rezervacije sedeža, ne moremo zagotoviti prevoza. Rezervacija v vozilu je mogoča samo, če je na voljo dovolj sedežev za celotno progo.

Kot vozovnica velja potrdilo o rezervaciji v natisnjeni ali v elektronski obliki (kot PDF datoteka) skupaj z veljavnim uradnim dokumentom potnika s fotografijo. Potniki so dolžni pred začetkom vožnje ali v okviru kontrole vozovnic sami od sebe predložiti oboje. Vozovnica je neveljavna, če oseba ne more predložiti uradnega dokumenta s fotografije ali če je le-ta neveljaven. V tem primeru pravica do povrnitve cene prevoza ne obstoja.
Vsak potnik z veljavno vozovnico ima pravico do sedeža. Rezervacija določenega sedeža ni mogoča. V vozilih obstaja svobodna izbira sedežev.
Veljajo Splošni pogoji za prevoz potnikov http://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/recht/kraftfahrliniengesetz/index.html in Uredba (ES) št.181/2011 (pravice potnikov) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0001:01:DE:HTML .

Mladoletni, ki še niso dopolnili 10. leta starosti se smejo peljati s čezmejnim linijskim prevozom samo v spremstvu osebe, ki je dopolnila 18. leto starosti.
Otroci med 10. in 15. letom smejo potovati brez spremstva samo v primeru predložitve pisnega potrdila vzgojnega upravičenca. Dolžnosti nadzora nad mladoletnikom/mladoletnico ne prevzemamo.
Pri šolskih razredih oz. skupnih vožnjah večih razredov dolžnost nadzora izvaja učno osebje oz. nadzorna oseba, ki potuje skupaj z njimi.

Vozovnice, kupljene preko www.alpeadrialine.com so veljavne od začetka vožnje do izstopa iz avtobusa, nato izgubijo veljavnost. Ne dajejo pravice do prestopa, razen če je to na vozovnici navedeno (npr. kombinirana vozovnica).
Vozovnice so veljavne samo za navedeno progo, dan in čas vožnje.

Koles ni mogoče vzeti s seboj.

 

Prevoz živali, koles in kosov opreme v čezmejnem linijskem prometu je izključen. 
To ne velja za male hišne živali katere so v transportni košarici, boksi ali torbici.
Psi, ki spremljajo slabovidne osebe vsake velikosti se lahko peljejo z avtobusu.

S seboj se lahko vzame samo toliko prtljage, kot je na voljo prostora v prtljažniku.
Vsaka oseba lahko brezplačno vzame s seboj 1 ročno prtljago, ter 2 kosa prtljage (mere kovčka: maks. 85 x 65 x 45 cm in maks. 25kg).
Od 3. dela prtljage naprej računamo € 2,- za vsak dodatni kos prtljage.
Ročna prtljaga oz. prtljaga mora biti tako zapakirana, da bo vsebina varna pred izgubo, zmanjšanju ali poškodbami. Na kosih prtljage mora biti vidno pritrjeno ime in priimek ter naslov lastnika. S seboj se lahko vzame samo toliko prtljage, kot je na voljo prostora v prtljažniku. Za denar ali dragocene predmete ne prevzemamo odgovornosti. Nevarna, kosovna ali drugače nenavadna prtljaga se lahko izloči. Avtobusno podjetje ne prevzema odgovornosti za kose prtljage, ki se izgubijo po iztovorjenju iz avtobusa. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za kose prtljage (ročno prtljago), ki ostanejo med postanki ali čez noč v avtobusu.

Potnikove obveznosti

Upoštevati je treba navodila vozniškega in spremnega osebja. Voznik in odpremno osebje ima pravico očitno alkoholiziranim osebam ali osebam pod vplivom drog prepovedati prevoz. Enako velja za potnike, ki iz drugih razlogov znatno ogrožajo varnost ali dobro počutje ostalih potnikov. Pravica do nadomestnega prevoza v tem primeru ne obstaja.
Kajenje v avtobusu ni dovoljeno. Enako velja za električne cigarete.
Potnik odgovarja za škodo, ki jo je povzročil po lastni krivdi.
Potniki, ki namerno ali iz malomarnosti umažejo avtobus, morajo plačati čiščenje v višini najmanj 50 EUR, pri čemer potnik lahko dokaže, da škoda sploh ni nastala oz. je občutno manjša od navedenega pavšala.
Reisebüro-Busreisen Juwan GmbH lahko pogodbo o prevozu odpove takoj, če se potnik kljub (ustnemu) opozorilu vede tako moteče, da prevozniku in/ali ostalim potnikom nadaljevanje vožnje ni več mogoče. To velja tudi, če se potnik ne drži strokovno utemeljenih navodil. Prevozniku v tem primeru še naprej pripada cena vozovnice. Vsak potnik se je v okviru zakonskih določil obvezuje uporabiti varnostni pas, če je avtobus z njimi opremljen.

Prevoz invalidnih oseb ter oseb z omejeno mobilnostjo

Naši avtobusi ustrezajo kriterijem najmodernejših standardov in tako izpolnjujejo vse zahteve za linijske avtobuse brez ovir.
Osebe, ki imajo oviro nad 70% imajo pravico do 50% popusta na redno ceno (v ceniku pod "otroci do 14,99 let).
S seboj je treba imeti uradno dokazilo o stopnji invalidnosti.
Z ustrezno izkaznico je za spremljevalca ali za psa pomočnika prevoz brezplačen.

Povračilo, preklic, prerezervacija

1. Vračilo kupnine
Cena vozovnice se ne povne potnikom, ki so zamudili odhod.

Prerezervacija/preklic vozovnice v eno smer za posamezne potnike
Preklic vozovnice v eno smer, ki je bila rezervirana preko www.alpeadrialine.com, je mogoč do 18:00 prejšnjega dne.
Po tem roku znaša pristojbina za preklic 50% cene vozovnice.
Potnik načeloma soglaša s tem, da se povrnitev izvede v obliki dobropisa za nakup vozovnice.

Prerezervacije so možne le v uradovalnem času (od ponedeljka to četrka, če je delavnik v Avstriji, od 8:00 do 16:00 in ob petkih, če je delavnik v Avstriji od 08:00 do 13:00) v soglasju.
Preklic/prerezervacija je lahko izvedena samo s pomočjo vašega potrdila o vozovnici ali rezervaciji in po vzpostavitvi stika Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. s strani Busreisen Juwan GmbH.

Pri nakupu vozovnice na Avtobusni postaji Ljubljana le-tega ni mogoče niti zamenjati niti preklicati.

Prerezervacija/preklic skupin
Preklic skupinskih potovanj je mogoča do 16:00 prejšnjega dne proti plačilu stroškov obdelave (5% od cene vozovnice, toda najmanj € 10.--). Do 6 ur pred začetkom vožnje znašajo stroški preklica 50%.
Po tem roku znašajo stroški preklica 100% skupinske cene.

Prerezervacije za skupine so mogoče do 18:00 prejšnjega dne po e-pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., če so za željeno vožnjo na voljo še prosta mesta.

Preklic/prerezervacija skupin je lahko izvedena samo s pomočjo vašega potrdila o vozovnici ali rezervaciji in po vzpostavitvi stika Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. s strani Reisebüro-Busreisen Juwan GmbH.

Vozni redi
Zadržujemo si pravico do sprememb dovoljenih in objavljenih voznih redov, terminov, prog in cen vozovnic iz pomembnega razloga, še posebej zaradi pretvorbe odločitev pristojnih organov.
Spremembe voznega reda po sklenitvi pogodbe in za njih ni kriv prevoznik (na primer daljših posledic po naravnih katastrofah ali dolgotrajnih gradbišč) potnika ne upravičuje do uveljavljanja odškodninskega zahtevka, če časi odhoda oz. prihoda znatno ne odstopajo od dogovorjenih, se pravi največ 2 uri. Znatna sprememba voznega reda daje pravico potniku do brezplačnega odstopa od pogodbe o prevozu. V tem primeru naj se potnik obrne na telefonski servis za stranke podjetja Reisebüro-Busreisen Juwan GmbH na telefonsko številko +43 (0) 4227 30250 ali po e-pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Potnik ne sme nastopiti vožnje.

Izvedba prevozov
Prevozi se izvajajo od Reisebüro und Busreisen Juwan GmbH.

Obveznost prevoza
Pravica do prevoza obstaja na podlagi Posebnih pogoje o prevozu in če je bil prevoz vnaprej rezerviran.
V primeru rezervacije v avtobusu obstaja obveznost prevoza samo takrat, če je na voljo dovolj prostih sedežev za celotno progo.

Začetek vožnje
Potnikom priporočamo, da na kraj odhoda pridejo 10 minut pred začetkom vožnje.
Če potnik v trenutku načrtovanega odhoda ni na kraju odhoda za rezervirano vožnjo, propade pravica do prevoza in rezervirano mesto se lahko dodeli drugemu.
Če je potnik s strani Reisebüro-Busreisen Juwan GmbH preko SMS sporočila, e-pošte ali na kakšen drug način v pisni obliki obveščen o zamudi vožnje, propade pravica do vožnje v primeru odsotnosti potnika ob zamudi časa odhoda, navedenega v SMS sporočilu ali e-pošti.
Pred začetkom vožnje se mora potnik voznemu osebju izkazati z natisnjenim potrdilom o rezervaciji ali v elektronski obliki (kot PDF datoteka) ter z veljavnim, uradnim dokumentom s sliko (osebna izkaznica ali potni list).

Mednarodne povezave
Pri mednarodnih prevozih je potnik sam odgovoren za spoštovanje predpisov s področja potnega lista, vize, tujih plačilnih sredstev in zdravstvenih predpisov itd.. Slabosti, ki ki lahko izšle zaradi nespoštovanja teh predpisov, bodo šle v njegovo breme, tudi če se ti predpisi po rezervaciji spremenijo.
Če potnik nima veljavne potne listine, propade obveznost prevoza s strani Reisebüro-Busreisen Juwan GmbH. Prerezervacije ali preklici so mogoči samo pod pogoji, navedeni v delu „Prerezervacija in preklic“.

Prtljaga zaradi hitrejše izvedbe carinskega postopka ne sme biti zaklenjena.
Potnik je dolžan s seboj vzeti samo po količini in vrsti carine prosto blago.

Potnikove pravice v primeru razveljavitve ali zakasnitve

1. Razveljavitev
Če mora prevoznik izhajati iz tega (npr. zaradi zapore na cesti), da bo odhod linijskega prevoza z avtobusne postaje razveljavljena ali kasnejša za več kot 120 minut ima potnik na voljo naslednji možnosti:
a. Nadaljevanje vožnje ali čimprejšnje nadaljevanje vožnje po spremenjeni progi do cilja pod primerljivimi pogoji.
b. Povračilo cene vozovnice.

2. Nevoznost med prevozom
Če avtobus med prevozom postane nevozen mora prevoznik potniku omogočiti
a. nadaljevanje vožnje z drugim avtobusom do ciljnega kraja ali
b. prevoz do ustreznega kraja za čakanje ali avtobusne postaje, s katere je mogoče nadaljevati potovanje.

3. Zamuda
V primeru višje sile, vremensko pogojenih zamud ali nedelovanja avtobusa ne moremo zagotoviti pravočasnega prihoda na cilj. Busreisen Juwan GmbH GmbH ali njegovi partnerji ne prevzemajo odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi zamude nadaljnjih povezav (npr. z avtobusom, železnico, letalom).

Cene vozovnic in popusti

1. Natančnejši cenik vozovnic – v skladu s prilogo
V cenah na ceniku vozovnic so vključene vse dajatve in davke. Cene vsebujejo v Avstriji veljavni prometni davek na prevozniške storitve v višini 10%, ter v Sloveniji veljavno stopnjo prometnega davka v višini 9,5%.

2. Popusti
Otroci: Otroci 0 – 5,99 let starosti se peljejo brezplačno. Pozor! Kljub temu je treba rezervirati sedež, saj v nasprotnem primeru ne moremo zagotoviti prevoza!
Za otroke od 6 do 14,99 let starosti velja popust v višini 50% na regularno ceno vozovnice.
Mladinci: Za učence in vajence (do maks. 23,99 let starosti) z dokazilom starosti, velja znižana cena za mladino v skladu s cenikom.
Seniorji: Za osebe nad 63. letom starosti velja znižana cena za seniorje v skladu s cenikom.
Invalidne osebe: Osebe, ki imajo oviro nad 70% imajo pravico do 50% popusta na redno ceno (v ceniku pod "otroci do 14,99 let).
S seboj je treba imeti uradno dokazilo o stopnji invalidnosti.
Z ustrezno izkaznico je za spremljevalca ali za psa pomočnika prevoz brezplačen.
Skupine: Posebne tarife nad 10 osebami je treba dogovoriti pred rezervacijo po telefonu ali e-pošti.

Pomoč

1. Pri nesrečah
Reisebüro-Busreisen Juwan GmbH in njegovi partnerji nudijo v primeru soudeležbe v nesrečah ustrezno in praktično pomoč v obliki prenočitve, oskrbe, oblek, prevoza in nudenja prve pomoči. Nudenje pomoči izključuje priznanje odgovornosti. Prenočitev potnika je omejena na 80 evrov na noč in za največ 2 noči.

2. Razveljavitev ali zamude pri odhodu
Pomoč v primeru razveljavitve ali zamude pri odhodu se nudi v skladu z Uredbo (ES) št. 181/2011/ člen 21iVm člen 23 odstavek 2.

Odgovornost

Reisebüro-Busreisen Juwan GmbH je odgovoren v skladu z Zakonom o odgovornosti v železniškem prometu in prometu z motornimi vozili v vsakokratni veljavni izdaji, Splošnih pogojih prevoza za linijski promet z motornimi vozili in Uredbo o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu (ES) št. 181/2011.

Sodna pristojnost, izbira pravnega reda

Za vse spore v zvezi s prevozom je pristojno izključno Deželno sodišče Celovec. Kot dogovorjeno velja avstrijsko pravo.

Neveljavnost posameznih določb

Neveljavnost posameznih določb načeloma ne vpliva na veljavnost pogodbe o prevozu v preostalem delu.

podprto s stranilogo juwan neu